Slider

Schippers, bemanning en overige vrijwilligers

Voor mobiel gebruik alleen in landscape volledig zichtbaar

Schippers          

   Schipper Haiko van der Werff

   Schipper Willem Wilstra

 Schipper Frâns Boersma

 Schipper Sint Bekkema

 Schipper Auke Siccama

 Schipper Frans H Boersma

 

Bemanning

 
Janneke Abma-Horjus Dennis Bekius
Jacob Boorsma Willem Boorsma
Jan Bouwer Pieter Brouwer
Jelmer Braaksma Arie Clement
Floris Dolkens  Sander Hasper
Rutger Hiemstra Jorrit de Jong
Jan D Koenen Storm Langhout
Foppe van der Meulen Johan van der Meulen
Alle Niezen Emil Niezen
Cor Oostwoud Door Platje
Albert de Vries Jelle de Vries
Sjoerd van der Werff Mindert Wilstra
Eric Witvoet  
 

Overige vrijwilligers

 
Rienkje van Boekel v.d. Mei (Binding en Projecten) Jantsje Boorsma (Interieur van de roef)
Dirk Huizinga (Educatie rondleidingen) Door Platje (Ûs Mem, Catering)
Anne van der Meer (Werving en acties) Auke van der Veen (Werving en acties)
Jan Boonstra (Hand en span diensten) Henk Janssens (Hand en span diensten)
Douwe van der Werff (hout, lak en schilderwerk) Hermine van der Werff (Spuit en schilderwerk)
   
   
Login
Free Joomla! templates by AgeThemes