"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"


de ferbining tusken kultuer, skiednis en de minsken...

Welkom op de website van Stichting ‘De Jonge Trijntje’. Stichting ‘De Jonge Trijntje’ bestaat uit een enthousiaste groep mensen die dit Bûtenstfallaatster skûtsje, uit 1909, als varend cultureel erfgoed wil behouden voor de toekomst. Het doel is het skûtsje ‘De Jonge Trijntje’ in oorspronkelijke staat terug te brengen. Destijds had dit skûtsje uit Drachten een belangrijke verbindende functie en bracht het mensen bij elkaar. Dat gaat ze nu weer doen. U kunt hier kennis maken met het project en de historie, lezen welke activiteiten er op stapel staan en welke mensen dit unieke project mogelijk maken als sponsor en/of medewerker. Voor kinderen volgt nog een speciale pagina waarop van alles te ontdekken valt over het skûtsje, het leven op het water in de vorige eeuw en de spannend avonturen van 'trijntje'.


Turfrace wederom groot succes

6 mei 2016


de Turfrace op 23 april was wederom een groot succes. De prachtige oude skûtsjes lagen in de nieuwe drachtstervaart voor een zware race door de gemeente Smallingerland. Het evenement trok vele bezoekers, jong en oud, naar de gemeente. De hardwerkende zeilers werden luid aangemoedigd door het toegestroomde publiek.

In de maand mei zal er elke week geoefend worden met vrijwilligers die met 'De Jonge Trijntje' zullen gaan zeilen. De start hiervan is op maandagavond 9 mei.

Stichting 'de Jonge Trijntje' is verder naarstig op zoek naar Donateurs. Voor deze donateurs wordt binnenkort een dag georganiseerd om mee te kunnen varen. Wilt u ook een tochtje maken met het authentieke skûtsje 'De Jonge Trijntje'? Voor familie en/of bedrijfsuitje is dat mogelijk met maximaal 12 gasten. Prijs op aanvraag, de bestemming is in overleg. Contact : Rienkje van Boekel 06-19270567
Artikel de Jonge Trijntje in de Spiegel der Zeilvaart

17 februari 2016


In het januari nummer van het gerenomeerde tijdschrift 'Spiegel der Zeilvaart' was een 4 pagina's groot artikel gewijd aan het skûtsje 'de Jonge Trijntje'. Wat een geweldige promotie voor ons prachtige skûtsje. De Spiegel der Zeilvaart heeft ons een PDF bestand van het artikel beschikbaar gesteld voor op de website zodat u het artikel online kunt nalezen.

Meer informatie over de Spiegel der Zeilvaart vindt u op hun website spiegelderzeilvaart.nl
Foto's ingebruikname De Jonge Trijntje

18 november 2015


Dronefoto: N-idee, creatieve communicatie, W.J. de Vries

Op 30 en 31 oktober 2015 was het groot feest in de nieuwe passantenhaven van Drachten. Op de zaterdag werd de nieuwe passantenhaven feestelijk geopend in combinatie met de ingebruikname van de Jonge Trijntje. Hieronder vindt u foto's van deze memorabele gebeurtenis die een stuk historie van Drachten terug heeft gebracht !
Ingebruikname De Jonge Trijntje op 30 oktober 2015

24 oktober 2015


Op 30 oktober aanstaande zal het volledig in originele staat gerestaureerde skûtsje 'de Jonge Trijntje' in gebruik worden genomen. Dit feestelijk gebeuren valt samen met de officiele opening van de Drachtstervaart en zal dan ook in de nieuwe passantenhaven aan de J.M. Houwenstraat / Moleneind ZZ gaan plaatsvinden. Vanaf 15.00 uur is de vlootschouw. Om 16.00 uur zal De Jonge Trijntje aankomen bij de passantenhaven, met achtereenvolgend een voordracht van gemeentedichter Bruinsma; een speech van wethouder Van der Leck; de officiële ingebruikname van De Jonge Trijntje door gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Nieske Ketelaar en tot slot een dankwoord door de voorzitter van Stichting De Jonge Trijntje, de heer Pieter van der Zaag.

Na de eingebruikname zal het eerste exemplaar van het boek ''De Jonge Trijntje' herboren' worden uitgereikt aan gedeputeerde Sietske Poepjes, het tweede boek is voor wethouder Nieske Ketelaar. Daarna is het boek in de tent te koop. Aktieprijs 15 euro, voor Donateurs 12,50. Op zaterdag 31 oktober is het skûtsje voor publiek te bezichtigen waarbij er ook allerlei leuke activiteiten voor jong en oud te bekijken en te beleven zullen zijn. Het bestuur van de stichting 'de Jonge trijntje' nodigt een ieder van harte uit ! Zowel de uitnodiging als boekomslag zijn in PDF beschikbaar.
De Jonge Trijntje weer onder zeil !

24 september 2015


Op 19 september 2015 maakte Haiko van der Werff vanaf de eeuwenoude familiewerf met het door hem gerestaureerde skûtsje de Jonge Trijntje een geslaagde proefvaart. De weersomstandigheden waren ideaal. Wat een prachtig gezicht om dit in authentieke staat gerestaureerde skûtsje dat door zijn overgrootvader in 1909 werd gebouwd weer in volle glorie te bewonderen. Het katoenen tuig is afkomstig van het Drachtster skûtsje, de fok nog iets te groot omdat op dit skûtsje de mast verder naar voren staat om zoals vroeger meer ruimte te maken voor de lading. De komende weken wordt er nog volop gewerkt aan het skûtsje. De binnenkant van de roef wordt nog 'gehout' en daarna zal de roef worden ingericht zoals dat in de jaren 1910-1920 gebruikelijk was. Mocht u nog spulletjes hebben uit die tijd die u zou willen doneren aan dit authentieke drachtster skûtsje dan horen we graag van u !
Officiele ingebruikname in oktober 2015

12 juli 2015


De laatste loodjes wegen het zwaarst, dit is ook van toepassing bij het afronden van de restauratie van ons skûtsje ! De motor , die niet in de oorspronkelijke begroting was opgenomen wordt na de zomervakantie ingebouwd, en dan is de Jonge Trijntje gereed.

Ter gelegenheid van de officiële ingebruikname wordt een boek uitgegeven met de titel: 'De Jonge Trijntje herboren'. De auteur is Dirk Huizinga. Donateurs kunnen voorinschrijven voor de prijs van €12.50 euro! In de winkel gaat het boek €17.50 kosten. Bestellen graag via de mail naar arjenenrienkjevanboekel@gmail.com en door het bedrag per ommegaande over te maken op ons bankrekeningnummer NL09 RABO 0140 9250 82 ten name van Stichting De Jonge Trijntje te Drachten.

In oktober 2015 zal het skûtsje De Jonge Trijntje officieel in gebruik genomen worden. Over het hoe en wat kunt u tegen die tijd op deze website meer lezen. We wensen u voor nu een fijne vakantie ! De nieuwsbrief van juni 2015 kunt u hier downloaden...
Het winterkleed is van De Jonge Trijntje gehaald!

27 april 2015


In maart is het winterkleed van De Jonge Trijntje gehaald! Hier en daar wordt nog wat bijgeschilderd aan de rondhouten het gezellige roefke . In de kastjes worden bijvoorbeeld de planken in Hylper kleuren rood en groen geverfd, zoals men dat vroeger deed. Op ROC de Friese Poort zijn leerlingen nog bezig met de zetboorden. Verder is er een actie gestart voor het werven van meer donateurs, o.a. om geld op te halen voor de motorisering en de verdere inrichting van het roefke. Daarin worden bijvoorbeeld een authentiek kacheltje, olielampen en biezen stoeltjes geplaatst. Het bestuur is nog op zoek naar schippers en vrijwilligers om nog deze zomer te kunnen varen. Van de gemeente Drachten Smallingerland hopen we binnenkort bericht te krijgen dat De Jonge Trijntje een vaste ligplaats krijgt in het centrum van de prachtige Drachtster Vaart.
Restauratie skûtsje 'de Jonge Trijntje' afgerond !

4 januari 2015


De restauratie van De Jonge Trijntje is in december 2014 afgerond. Het skûtsje is na de tewaterlating afgedekt met een zwaar dekkleed en zo klaargemaakt voor de winterperiode. Het stichtingsbestuur heeft recentelijk besloten het oude skûtsje toch te voorzien van een dieselmotor. Dit was niet opgenomen in de oorspronkelijke projectbegroting. Hierover is lang getwijfeld omdat De Jonge Trijntje verder op authentieke wijze is gerestaureerd. Echter, om veilig en verantwoord het water op te gaan is een goede motor noodzakelijk. Het skûtsje zal mede daarom pas in juni 2015 officieel in gebruik worden genomen. In de komende maanden wordt getracht het geld voor de motor bijeen te krijgen. De bedoeling is het varend monument in te zetten voor tal van sociale en culturele activiteiten in Drachten Smallingerland.
Open monumentendag groot succes

15 november 2014


De open monumentendag van 13 september 2014 was een groot succes. Er was ‘s middags veel belangstelling van jong en oud om de voortgang van de restauratie van het skûtsje te bekijken. Namens Rotaryclub Drachten De Wouden werd door de voorzitter Rob Meppelink een cheque van 2750 euro aangeboden aan vice voorzitter Rienkje van Boekel. Voor dit geld kon het roer worden gemaakt door Klaas Adema uit Hylpen. Onder grote belangstelling werd dit roer daarna samen met Haiko van der Werff achter het skûtsje gehangen.
13 september open monumentendag

12 september 2014


Op 13 september open monumentendag kunt u komen kijken bij de voortgang van de restauratie van het skûtsje De Jonge Trijntje!

Plaats: scheepswerf Haiko van der Werff te Buitensvallaat

Welkom van: 10.30 uur-16.00 uur

Het landelijk thema van de open monumentendag = OP REIS. Kom dus met de fiets of auto of met de boot! Daarvoor is een opstapplaats aan de Drachtstervaart bij het Slingepark: reizen met varend cultureel erfgoed , zij nemen u mee naar de historische scheepswerf voorbij het sluisje( ook wereld erfgoed )!

Vertrektijden Slingepark : +/- 10.00 uur en 14.00 uur (zie www.smelneserfskip.nl)

De koffie is klaar!

Activiteiten :een expositie, verkoping/ zeemanskoor Auke Wijbesz. ut Hylpen
Lariks voor skûtsje 'De Jonge Trijntje'

19 augustus 2014


Op vrijdag 15 augustus vond een bijzondere gebeurtenis plaats op het landgoed van Barones van Harinxma thoe Slooten te Beetsterzwaag. Daar waar in 1909 Jan Oebeles van der Werff het bos in ging voor het kappen van een geschikte lariks als mast voor het skûtsje De Jonge Trijntje, ging nu zijn achterkleinzoon Haiko van der Werff ruim 100 jaar later hetzelfde doen voor dit roefschip, dat door hem wordt gerestaureerd op dezelfde werf aan het Buitenstvallaat te Drachten.

Op een mooie voorjaarsdag mochten mastenmaker Klaas Adema en scheepsbouwer Haiko van der Werff alvast met bosbeheerder Gerald Kragt in het bos van de barones op zoek naar een geschikte Europese lariks. Zij vonden er twee vlak naast elkaar. De ene lariks met een hoogte van rond de 20 meter heeft een mooie rechte stam, van de boom er naast was in de november storm van 2013 de kruin geknakt. De mannen waren het er snel over eens, dat de gave boom geschikt is om daaruit de mast te maken, de gehavende boom wordt geschikt bevonden voor de giek. Het bestuur van de stichting De Jonge Trijntje heeft daarna contact gezocht met de adelijke familie. Tot groot genoegen gaven de barones en haar echtgenoot toestemming en wilden deze bomen schenken omdat het van groot cultuurhistorische belang is voor Drachten. Nadat de bomen waren omgezaagd bleek dat zij beide in goede staat verkeren en zeer geschikt zijn voor het rondhout van het skûtsje De Jonge Trijntje.

Het omzagen van de boom heeft in de media volop aandacht gekregen. Van de pers waren aanwezig Omrop Fryslan, LC en FD. Op internet Drachtster Courant en de Woudklank.
De Jonge Trijntje krijgt verder vorm en kleur

31 mei 2014


De Jonge Trijntje krijgt steeds meer haar traditionele vorm van het authentieke skûtsje. De romp is helemaal in de primer gezet door studenten van ROC Friese Poort. De prachtige vorm is heel herkenbaar als skûtsje, maar wat helemaal opvalt is dat dit skûtsje anders is als alle andere. Zoals de Jonge Trijntje is, zo waren skûtsjes echt. Roef meer achterop, mast meer naar voren voor een groter laadruim en de zwaarden zitten ook op een andere plek dan de meeste wedstrijdskûtsjes die men jaarlijks op het water kan bewonderen. De Jonge Trijntje is dus in alle opzichten nu al een bijzonder skûtsje met historie en daardoor ook een belofte voor de toekomst.

Leerling timmerman Matthijs van der Werff (ROC Friese Poort) heeft hard gewerkt aan de boekdellingen. Ook wordt er druk gewerkt aan het realiseren van een nieuwe mast. Als het lukt zal de mast uit een Europese larix gemaakt worden uit het bos van de familie van Harinxma toe Slooten in Beetsterzwaag. Er zijn daar wat bomen met stormschade. Heel bijzonder want 100 jaar geleden ging de werfbaas ook het bos in om een geschikte boom te vinden.
Klinkwerk open huis op 15 februari 2014

13 februari 2014


Het klinkwerk aan skûtsje ”De Jonge Trijntje” is bijna gereed en daarom houden we komende zaterdagmiddag 15 februari 2014, van 13.00 tot 17.30, open huis op de werf aan het Buitenstverlaat voor een ieder die wil zien hoe zo’n vers geklonken skûtsje eruitziet. Ook kunnen we dan nog een demonstratie geven van hoe het klinken in z’n werk gaat.

Een voorproefje was vrijdag 14 februari, zien in het programma HEA van Omrop Fryslân. (03:36 - 07:45)

Komt dat zien, zegt het voort!

Restauratie skûtsje 'de Jonge Trijntje' officieel van start

8 juni 2013


Op zaterdag 8 juni 2013 werd middels een feestelijk samenzijn het officiële startschot gegeven voor de restauratie van het beurtvaart skûtsje 'de Jonge Trijntje'. Wethouder Nieske Ketelaar van de gemeente Smallingerland en gedeputeerde Sietske Poepjes van de Provincie Fryslân deden dat door in geimproviseerd toneel een skûtsje in de jaaglijn naar de werf te trekken op aanwijzigingen Jan Marten Jagersma, de schipper van weleer. Tot slot mochten beide dames een klink slaan in 'de Jonge Trijntje'.

Eerder hadden de heer P. van der Zaag (oud burgemeester van Smallingerland) en de heer Haiko van der Werff (restaurateur van scheepswerf van der Werff) enige woorden gesproken namens de stichting en de scheepswerf. Er was volop belangstelling en vermaak op de werf. De wethouder en gedeputeerde kregen beiden een 'keats' mee als aandenken.

 

8 juni : officiële start restauratie skûtsje 'de Jonge Trijntje'

31 mei 2013


Op zaterdag 8 juni 2013 zal om 13.30 uur de officiële start van de restauratie van het beurtvaart skûtsje 'de Jonge Trijntje' plaatsvinden door wethouder Nieske Ketelaar van Smallingerland en gedeputeerde Sietske Poepjes van Provincie Fryslân. Deze activiteit zal plaatsvinden op de de scheepswerf van der Werff aan het Buitenstvallaat 8 te Drachten en is toegankelijk voor genodigden en belangstellenden van 13.00 - 14.00 uur.

Aansluitend is het OPEN Huis op de scheepswerf met demonstraties van oude ambachten als smeden, klinken, hout bewerken en touwslagerij. Ook is er een expositie van scheepsmodellen en skûtsjes en zijn schilderijen van Durk van der Werff te bewonderen. Doorlopend zullen filmbeelden van het project worden getoond.

Komt allen en stap aan boord van een skûtsje van 100 jaar oud !!!
Skûtsjeskippers klinken de Jonge Trijntje

27 april 2013


Tijdens de turfrace op 27 april 2013 hebben de deelnemende skûtsjeskippers op traditionele wijze een klink geslagen in de in in restauratie zijnde Jonge Trijntje tijdens hun tussenstop op de scheepswerf van Haiko van der Werff.
Turfrace en open dag Scheepswerf

26 april 2013


Op 27 april 2013 vindt de Turfrace plaats in het kader van het skûtsjejier. Op deze bijzondere dag komen 17 van oorsprong in Drachten gebouwde skûtsjes terug op hun geboortegrond om samen een prachtige traditionele zeilrace aan te gaan. De vloot start vanuit de Drachtstervaart en zal onderweg verscheidene plaatsen aandoen om lading te laden en te lossen. In het 'peinderkanaal' zal de mast tot tweemaal toe gestreken moeten worden.Rond 13.00 uur, worden de skûtsjes op de scheepswerf van Haiko van der Werff aan het Buitenstverlaat verwacht. De skûtsjeschippers zullen daar op ambachtelijke wijze klinknagels in het beurtvaart skûtsje “De Jonge Trijntje” slaan. Een smidsvuur zorgt voor het verhitten van de klinknagels. Het is open dag op de werf, er is een taanderij, pannekoek bakken en muziek van Solibrass en Henk Hiemstra op de accordeon!Opening skûtsjejier op 300 jaar oude werf

15 maart 2013


In de traditie van de "Cultuurhistorische jaren van..." is 2013 in Drachten uitgeroepen tot Skûtsjejier. Maak kennis met het skûtsje en haar historie via een ruim aanbod aan inspirerende activiteiten en evenementen. De feestelijke opening van het skûtsjejier vindt, voor genodigden, plaats op de 300 jaar oude scheepswerf van de familie Van der Werff aan het buitenstvallaat. Geboorteplek van vele bekende (wedstrijd)skûtsjes...


Nieuw informatiebord geplaatst

15 maart 2013


Op de loods van scheepswerf Van der Werff is een nieuw informatiebord geplaatst. Het nieuwe bord is in overeenstemming met de spelregels die gelden voor de Europese subsidie waarmee het restauratieproject 'de Jonge Trijntje' mogelijk wordt gemaakt. Een aantal prominente sponsoren hebben ook een plekje gekregen...


 

Casco na stralen weer terug op de werf

6 maart 2013


Het gestraalde casco van de Jonge Trijntje is weer terug op de werf. Het casco is elders volledig gestraald. Nu kan de verdere verfraaiing van de romp gaan plaatsvinden.Er zal nog het nodige plaat- en constructiewerk verricht moeten worden. Toch begint het skûtsje al steeds meer zijn originele vorm en lijn terug te krijgen. Het is in feite een grote 'onderkant', welke samen met een dek en een roef weer moet uitgroeien tot de Jonge Trijntje van weleer...

 


Plaatwerk aan romp gestart

9 februari 2013


In december 2012 is gestart met het aanpakken van de romp. De bovenkant is verwijderd en alle ingebouwde onderdelen zoals het toilet e.d. zijn verwijderd. Wat overblijft is een kale romp waaraan studenten van ROC Friese Poort samen met de medewerkers van Scheepswerf van der Werff hard werken om deze weer in goede staat terug te brengen.

 

 


Video: 'De Jonge Trijntje' weer op het droge

8 december 2012'De Jonge Trijntje' uit het water

15 november 2012


Op 8 november 2012 werd het honderdendrie jaar oude skûtsje 'De Jonge Trijntje', op de plek waar ze werd gebouwd, uit het water gehaald. Een grote kraan was nodig om het oude schip op de trailer te zetten waarmee ze in en uit de loods van Scheepswerf O.H. van der Werff kan worden gereden. Het was een bijzonder moment voor Haiko van der Werff om het oude skûtsje, dat door zijn 'oerpake' Jan Oebeles werd gebouwd, weer op de werf terug te hebben. De stichting is blij dat men met deze handeling nu eindelijk kan beginnen met de eerste fase van de restauratie.


website 'De Jonge Trijntje' online

28 augustus 2012


Eind juli 2012 is de website van de stichting 'De Jonge Trijntje' online gekomen. Janet Dam, student 'Communicatie' aan de Hanzehogeschool en stagiaire van de afdeling Marketing & Communicatie van ROC Friese Poort Drachten, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de website. De website zal de komende maanden verder worden uitgebreid zodat er voor jong en oud van alles te beleven valt met betrekking tot dit unieke project.